Yatak

1. Garanti süresi Muyu yatağın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 10 yıldır. Ticari müşteriler için ise garanti süresi 3 yıldır.

2. Muyu tarafından üretilen ve Muyu internet veya perakende mağazalarından alınan yatak ile birlikte yatağın yıkanabilir kılıfı ve diğer tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Muyu garantisi kapsamındadır.

3. Garanti süresi içerisinde yatakta hasar meydana gelmesi halinde, tamir süresinde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre yatakta meydana gelen hasarın üreticisine, satıcısına, bayisine, ithalatçısına telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla bildirilmesinden itibaren başlar. Uyuşmazlık çıkması halinde, bildirimin ne zaman yapıldığının ispat yükü tüketiciye aittir.

4. Yatakta garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatasından dolayı hasar meydana geldiği anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren faturası ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden Muyu tarafından malın değişimi yapılacaktır.

5. Tüketici mevzuatı uyarınca yatağın ayıplı olması halinde tüketici;
  (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,
  (iii) Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,
  (iv) Mümkün olması halinde yatağın ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.

6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  (i) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  (ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  (iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

7. Muyu yatak, kullanıcıların ağırlığını yapısal olarak destekleyebilen bir taban sağlamakla birlikte sağlam, düz, pürüzsüz ve yatağı destekleyen bir yüzey üzerinde kullanıma uygun tasarlanmıştır. Tasarımına uygun olmayan şekilde kullanılması halinde ürün garanti kapsamından çıkar.

8. Garanti kapsamı, yatağın ilk müşterisine ait olduğu belirlenen süre boyunca geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için Muyu yatağın e-posta özetini veya faturasını saklayınız.

9. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:
  - Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.
  - Talimatlara aykırı davranış.
  - Konfor tercihi.
  - Yatağın basınç giderici özelliğinden dolayı süngerin zamanla yumuşaması.
  - Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan yatağın ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.

Baza

1. Garanti süresi Muyu yatağın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 10 yıldır. Ticari müşteriler için ise garanti süresi 3 yıldır.

2. Muyu tarafından üretilen ve Muyu internet veya perakende mağazalarından alınan yatak ile birlikte yatağın yıkanabilir kılıfı ve diğer tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Muyu garantisi kapsamındadır.

3. Garanti süresi içerisinde yatakta hasar meydana gelmesi halinde, tamir süresinde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre yatakta meydana gelen hasarın üreticisine, satıcısına, bayisine, ithalatçısına telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla bildirilmesinden itibaren başlar. Uyuşmazlık çıkması halinde, bildirimin ne zaman yapıldığının ispat yükü tüketiciye aittir.

4. Yatakta garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatasından dolayı hasar meydana geldiği anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren faturası ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden Muyu tarafından malın değişimi yapılacaktır.

5. Tüketici mevzuatı uyarınca yatağın ayıplı olması halinde tüketici;
  (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,
  (iii) Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,
  (iv) Mümkün olması halinde yatağın ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.

6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  (i) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  (ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  (iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

7. Muyu yatak, kullanıcıların ağırlığını yapısal olarak destekleyebilen bir taban sağlamakla birlikte sağlam, düz, pürüzsüz ve yatağı destekleyen bir yüzey üzerinde kullanıma uygun tasarlanmıştır. Tasarımına uygun olmayan şekilde kullanılması halinde ürün garanti kapsamından çıkar.

8. Garanti kapsamı, yatağın ilk müşterisine ait olduğu belirlenen süre boyunca geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için Muyu yatağın e-posta özetini veya faturasını saklayınız.

9. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:
  - Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.
  - Talimatlara aykırı davranış.
  - Konfor tercihi.
  - Yatağın basınç giderici özelliğinden dolayı süngerin zamanla yumuşaması.
  - Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan yatağın ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.